ars dicendi

gabinet logopedyczny

" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
 
                                                             J. Korczak
   Kontakt      Nasi specjaliści

Gabinet logopedyczny prowadzony jest przez Katarzynę Wojtaszyk - Stachowską
 
 
Katarzyna Wojtaszyk - Stachowska to:
 
  • logopeda ogólny
  • specjalista neurologopeda kliniczny
  • pedagog specjalny
  • osoba pełna entuzjazmu i niestrudzona w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży
 
Na przestrzeni ostatnich lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z wadami wymowy oraz
zaburzeniami mowy. Prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe i logopedyczne dla dzieci
we wrocławskich przedszkolach i szkołach prywatnych oraz państwowych. Prowadziła
indywidualną terapię logopedyczną w prywatnym gabinecie przy ul. Litewskiej
(dzielnica Psie Pole) we Wrocławiu. Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi autystycznymi,
z zespołem Downa oraz  opóźnionym rozwojem intelektualnym, dysfazją sensoryczną
i motoryczną oraz dorosłymi cierpiącymi na afazję i dyzartrię. Jest nauczycielem nauczania
indywidualnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
.
Pełniła funkcje dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zastosowania
multimedialnych programów logopedycznych w terapii. 
 
Ukończyła studia filologiczne w Instytucie Filologii Polskiej uzyskując tytuł magistra
filologii polskiej. W trakcie studiów polonistycznych rozpoczęła studia podyplomowe na
kierunku logopedia, które ukończyła uzyskując wynik bardzo dobry z wyróżnieniem.
Następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunkach:

- Pedagogika specjalna - rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - Uniwersytet Wrocławski
- Neurologopedia - Uniwersytet Wrocławski
- Neurologopedia kliniczna - Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 
Uczestniczka wielu konferencji o tematyce logopedycznej i pedagogicznej oraz wielu
różnorodnych kursów, warsztatów i szkoleń, między innymi:
 
  • kurs emisji głosu 
  • ukończony kurs psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy i myślenia („Dyna- lingua M. S.”);
  • certyfikat uczestnictwa w logopedycznych warsztatach naukowo-szkoleniowych         
    ,,Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem         
     konsekwentnej współpracy z rodziną” – prowadzone przez dr M. Chęćka
  • I szkolenie logopedyczne pt. „Specyficzne aspekty zaburzeń mowy” zorganizowane
          przez Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • II szkolenie logopedyczne pt. „Specyficzne aspekty zaburzeń mowy”
  • warsztaty szkoleniowe na temat: „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulującej
          napięcie mięśniowe u dzieci z grupy wysokiego ryzyka” prowadzący: dr T. Kaczan
  • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna ,,Logopedia u progu XXI wieku”
  • ukończone studium Przygotowania Pedagogicznego

 
Organizatorka oraz opiekunka kolonii oraz obozów dla dzieci i młodzieży. 
 
 
Kontakt: e-mail, tel: 782 601 631
 
 
logopeda wrocław psie pole śródmieście, biskupin 
© Copyright Ars Dicendi 2009-2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone