ars dicendi

gabinet logopedyczny

" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
 
                                                             J. Korczak
   Kontakt      Terapia wad wymowy
 
Terapia wad wymowy
 
Nasi specjaliści prowadzą terapię wad wymowy (czyli zajmują się pracą nad głoskami których artykulacja jest nieprawidłowa).
Pracujemy z dziećmi, które mają następujące problemy artykulacyjne:
 
-  kappacyzm i gammacyzm-  niewłaściwa artykulacja głosek tylnojęzykowych k , g ;
 
- sygmatyzm (in. seplenienie)- nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych trzech szeregów:
   * s, z, c, dz - szereg syczący
   * sz, ż, cz, dż – szereg szumiący
   * ś, ź, ć, dź – szereg ciszący  
 
- rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r ;
 
- lambdacyzm (problem z wymową głoski l), bettacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek p, b), wywoływanie samogłosek, a także:
 
- mowa bezdźwięczna- gdy dziecko ma problemy z realizacją dźwięczności głosek (głoski dźwięczne wymawiane są jak bezdźwięczne);
 
- nosowanie- o nosowaniu otwartym mówimy wtedy gdy w wymowie głosek ustnych bierze udział rezonator nosowy (czyli głoski ustne wymawiane są jak nosowe), natomiast nosowanie zamknięte to realizacja głosek nosowych w sposób ustny (np. głoska m wymawiana jest jak b);
 
- zaburzenia słuchu fonemowego – mówimy o nim wtedy, gdy dziecko ma problemy z identyfikowaniem i rozróżnianiem głosek. Dziecko które ma problemy ze słuchem fonemowym nie potrafi również dokonać analizy i syntezy głoskowej.
 
Jeśli Twoje dziecko nie słyszy różnicy w wyrazach [kula: kura], [półka: bułka], [kurnik: górnik] może mieć zaburzenia słuchu mownego. Jeśli w odpowiednim czasie nie podejmiemy terapii zaburzonego słuchu fonemowego, dziecko może mieć w przyszłości problemy z rozumieniem kierowanych do niego komunikatów, mogą pojawić się również wady wymowy, a w późniejszym czasie problemy
z czytaniem i pisaniem. (powrót)
 
 
 
 
 
 
© Copyright Ars Dicendi 2009-2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone