ars dicendi

gabinet logopedyczny

" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
 
                                                             J. Korczak
   Kontakt      Dziecko
            Program zajęć rozwojowych dla dzieci
          przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 
Nasza bogata oferta obejmuje stymulację rozwoju dzieci biorąc pod uwagę następujące aspekty:
 
 •  Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (poprawiające pracę języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy)- bajki koartykulacyjne dla dzieci
 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego (nauka różnicowania podobnie brzmiących fonemów: koza: kosa, kurnik: górnik). Prawidłowy słuch fonemowy jest podstawą dobrej artykulacji, dzięki niemu dziecko w późniejszym czasie nie ma problemów z analizą i syntezą wyrazów, dobrze radzi sobie z czytaniem i pisaniem
 • Ćwiczenia pobudzające dziecko do aktywności zabawowej, służą ugruntowaniu ciała, poprawiają koordynację (współpracę obu półkul mózgowych)
 • Zajęcia rozwijające myślenie (praca z klockami logicznymi, nauka planowania, nawiązywania umów, myślenie sekwencyjne, przyczynowo- skutkowe, myślenie konkretne, formalne, abstrakcyjne)
 • Ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową ręki, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej – wzrokowo- ruchowo- słuchowej, ćwiczenia grafomotoryczne i nauka kreślenia liter, znaków
 • Zapoznanie dzieci z pojęciami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, samogłoski, spółgłoski, litera wielka pisana, mała pisana, wielka drukowana, wielka pisana itp.
 • Ćwiczenia wstępne do nauki czytania i pisania oraz ćwiczenia w formułowaniu konkretnych form ustnych i pisemnych (opowiadanie, opis, charakterystyka itd.)
 • Czytanie globalne Domana stanowiące świetną podstawę do nauki czytania i pisania
 • Wzbogacanie wiedzy dziecka i nauka nowych umiejętności z różnych dziedzin nauki (wiedza matematyczna, geograficzna, biologiczna, orientacja w czasie i przestrzeni)
 • Zajęcia logorytmiczne (poprawiające poczucie rytmu, koordynację, słuch fonemowy, słuchową pamięć słowną)
 • Zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnie i umiejętności manualne dziecka
 • Rozwijanie wiedzy matematycznej dziecka, wprowadzanie nowych pojęć, poznawanie pojęcia liczby i praca nad rozwojem pojęć stałości wg Piageta
 • Dziecko uczy się uczestnictwa w dialogu, stając się pełnoprawnym uczestnikiem sytuacji komunikacyjnej
 • Zajęcia tematyczne, parateatralne i technika dramy
 • Zadania rozwijające spostrzegawczość, pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie
 
 
Jak pracujemy?
 
W pracy z dzieckiem wykorzystuję formę zabawy, dziecko przez zabawę zdobywa wiedzę i
umiejętności. Modeluję zachowanie dziecka stosując wzmocnienia (każdy sukces jest
zauważony i doceniony), rozwija się w ten sposób motywację dziecka do nauki i zabawy. Do
realizacji celów wykorzystuję różne metody terapeutyczne: czytanie globalne Domana, nauka
czytania i pisania autorstwa Rocławskich, metoda W. Sherborne, M. Montessori, metoda
„Dyna- Lingua M.S”, techniki warunkowania instrumentalnego oraz własne wypracowane
sposoby dzięki którym nawiązuję dobry kontakt z dzieckiem i wspólnie osiągamy sukcesy.
Dysponuję bogatym zbiorem pomocy do nauki i zabawy (programy multimedialne, klocki
logiczne, gry, puzzle, materiał obrazkowy, instrumenty muzyczne i wiele, wiele innych).
 
 
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 782 601 631
lub napisz do nas ( kliknij tutaj)

© Copyright Ars Dicendi 2009-2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone